Skip navigation

Træning af tekniske færdigheder, "hard skills"

Simulationstræning fjerne eller farlige steder, med varierende stressniveau, kræver aktiv deltagelse af den lærende

Om VR til sidemandsoplæring, træning fjerne steder, risikofri træning og selvtræning af arbejdsprocesser. Folk føler sig ikke overvåget, kan træne i eget tempo og får stadig den hjælp de har brug for. (4 min)